ПРОДУКЦИЯНЫН ШАЙКЕШТИГИН ТАКТООЧУ ЧЕНЕМДИК УКУКТУК ДОКУМЕНТТЕР

Кыргыз Республикасында курулуш материалдары, буюмдар жана конструкциялар коопсуздук көрсөткүчтөрү боюнча милдеттүү түрдө сертификатталат.

Курулуш тармагындагы продукцияларды милдеттүү түрдө сертификаттоо учурундагы иш аракеттерди көзөмөлдөөчү ченемдик укутук актылардын тизмеги: