Абдыраев Жолдошбек Матенович

Директор

Кыргыз, жогорку билимдүү, 1984-ж., Фрунзе политехникалык институту, ПГС адистиги боюнча, квалификациясы: инженер-куруучу. Кыргыз Республикасынын Мамкурулушунун коллегиясынын мүчөсү. Курулуш материалдарды, буюмдарды жана конструкцияларды сертификаттоо боюнча эксперт. Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы менен сыйланган.

image (1)

Сагымбекова Малина Сагымбековна

Директордун орун басары

Кыргыз, жогорку билимдүү, 1977-ж. “Курулуш буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүү” адистиги боюнча Фрунзе политехникалык институтун инженер-куруучу-технолог квалификациясы боюнча аяктаган. Менеджмент системасын сертификаттоо боюнча эксперт; Курулуш материалдарын, буюмдарды жана конструкцияларды сертификаттоо боюнча эксперт. “Ички аудит жүргүзүү үчүн аудитор” адистиги боюнча Сапат боюнча Немец коомунун сертификатын алган. Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы менен сыйланган.